.comment-link {margin-left:.6em;}

Alla vill ha en bättre framtid

Jag är en nyfiken person som är intresserad av allting omkring mig. Jag vill ständigt uppleva nya saker och nya platser. Allt ska vara effektivt och gå framåt. Annars blir jag rastlös. Alla intryck har gjort mig erfaren. Det var vad jag svarade på en anställningsintervju en gång: att min ambition i livet var att bli en erfaren pensionär.

28 maj 2008

Global uppvärmning

Läste en artikel i Energi och miljö om den globala uppvärmningen. De hade gjort en kalkyl över den upplagrade mängden extraenergi på jorden och dess fördelning i hav, jord och atomosfär. Den man i första hand tänker på när man talar om att det har blivit varmare är att lufttemperaturen har blivit högre. Atmosfären stod bara för 6,6% av lagringsutrymmet för energin sedan 1880. Genom kalkylen kunde man lokalisera 74% av den upplagrade energin som värmeutläpp från mänsklig aktivitet, resterande 26 % har andra orsaker. Det kan vara ökad solinstrålning eller minskad värmeutstrålning, dvs ökad växthuseffekt som ger ett värmeöverskott.

Det här är ett lite alternativt tänk. Jag hörde för länge sedan att man kunde förklara global uppvärmning med spillvärmen från alla kraftverk, men hittade ingen studie på det och tyckte inte att det höll. Värmen produceras främst när det är som kallast och då är också utstrålningen från jorden som störst. Men med tanken att all värme oavsett ursprung som produceras på jorden blir kvar här spelar inte energiformen någon roll. Om det är en konstant energimängd som under ett år lämnar jorden och allt utöver blir kvar så spelar koldioxiden en mindre roll än energins källa. Endast rent förnyelsebara energikällor fungerar. Sol, vind, vattenkraft och bioenergi. Kärnkraft ger inga koldioxidutsläpp men stora värmeutsläpp.

Etiketter: , ,

4 Påpekanden:

At 28 maj, 2008 22:33, Blogger Johan Simu säger...

Sol hade inte fungerat under de premisserna eftersom solpaneler har betydligt högre albedon än marken de står på. Det hade gett ett netto energitillskott till jorden.

Du kan hitta en publicerad artikel som spekulerar om värmespillet här
http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.5035!nordell%20gpc%20vol%2038%20issue%203-4.pdf

Tyvär har författaren tydligen dåligt grepp om värmetransport eftersom han antar att atmosfären fungerar som en termos med N svartkroppslager där all värmeöverföring sker genom strålning. Eftersom han ignorerar konvektion och difusion blir hans slutsatser och resultat nonsens. Men hans siffror på hur stort värmespillet är verkar stämma.

Kommentar till artikeln kan även det hittas här
http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.5035!gumbel-rodhe%20gpc%20vol%2047%20p75-76.pdf

 
At 28 maj, 2008 22:35, Blogger Johan Simu säger...

Korrektion, menar givetvis lägre albedo!

 
At 28 maj, 2008 23:43, Blogger Eliuti säger...

Undrar om solfångare håller kvar så mycket energi i atmosfären med sin existens jämfört med ett svart tak eller en plan markyta. Solfångaren är riktad mot solen och skapar en motsvarande skugga bakom sig.

Tack för originalartikeln av samma författare.

 
At 29 maj, 2008 00:09, Blogger Johan Simu säger...

Det borde vara ungefär jämförbart med ett svart tak och förmodligen mer reflekterande än asfalt. Intressant tanke föresten, undra hur stort värmetillskottet är från den totala asfalterade ytan + all takyta i jämförelse med värmespill från kraftverk.

Mega engineering projekt som att täcka betydande fraktioner av saharas yta med solpaneler borde iallafall ge ett värmetillskott som inte är försumbart i jämförelse med dagens värmespill. Speciellt då sand reflekterar rätt väl.

Huvudproblemet med hypotesen(om man bortser från de felaktig antagandena om värmetransport i atmosfären) är att värmespillet är mindre än "bruset" i solstrålningen, inte heller är solstrålningen konstant över längre tidsperioder eftersom det finns trender även där som är storleksordningar större än värmespillet. Det blir väldigt svårt att kunna tänka sig hur värmespillet då ska kunna ha en mätbar effekt.

 

Skicka en kommentar

Länk till detta inlägg:

Skapa en länk

<< Home

eXTReMe Tracker